Tin vào phẩm giá của con người

Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển toàn diện trẻ em

Hội nghị cấp cao về chính sách phát triển toàn diện trẻ em

Hà nội, Việt Nam, 23 tháng 11 năm 2019 – Hội nghị cấp cáo về chính sách phát triển toàn diện trẻ em được Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và UNICEF tổ chức ngày hôm nay tại Hà nội. Hội nghị là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm […]

Xem thêm

ASIF Australia là một tổ chức độc lập, có đăng ký từ thiện tại Úc bao gồm Australasia Social Impact Foundation Australia LTD và The Trustee for Australasia Social Impact Foundation Trust. Các pháp nhân này được công nhận tư cách DGR (Deductible Gift Recipients) – có thể tiếp nhận đóng góp miễn thuế từ cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác; và tư cách PBI (Public Benevolent Institution) – có thể tổ chức, điều phối các dự án, hoạt động nhân đạo, từ thiện trong và ngoài nước Úc theo pháp luật hiện hành.

Tầm nhìn

“Hướng tới một hệ sinh thái hoạt động nhân đạo nơi các nguồn lực xã hội được vận hành và hợp tác một cách hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho những người yếu thế…

Sứ mệnh

ASIF tác động tạo hệ sinh thái hoạt động nhân đạo và phát triển bằng cách:

 • Làm giảm bớt những khổ đau trong hiện tại thông qua việc tài trợ…

Các giá trị

 • Phẩm giá: ASIF Australia tin và coi trọng phẩm giá và giá trị của mọi con người.
 • Hợp tác: ASIF Australia khuyến khích sự chia sẻ…

Người sáng lập ASIF Australia là ông Cao Tiến Vị, nguyên là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Vị luôn chú trọng các hoạt động từ thiện và trách nhiệm với xã hội dưới góc độ doanh nghiệp và cả với tư cách cá nhân. Ngoài các hoạt động hỗ trợ nhiều mái ấm, nhà mở, phòng khám từ thiện cho trẻ em mồ côi, người già, người bệnh và người khuyết tật, ông luôn chú ý đầu tư cho giới trẻ và con người để góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Ông giữ vị trí lãnh đạo các Hiệp hội doanh nhân trẻ của TPHCM và Việt Nam với hàng ngàn thành viên trong nhiều năm, và hơn 10 năm là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng – CSIP (tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đầu tư phát triển các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và khu vực).

Hơn hai mươi năm hoạt động kinh doanh cũng là quá trình ông Vị chứng kiến và trải nghiệm sự phát triển của khối doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ sau Đổi mới của đất nước: từ nhỏ lẻ, tự phát tới chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế. Với những trăn trở về nhu cầu hoạt động nhân đạo xã hội, ông Vị đã nhận ra phần lớn các tổ chức, các hoạt động nhân đạo, phi lợi nhuận ở Việt đã không được quan tâm đầu tư đúng mức cũng như không có nguồn lực để phát triển mạnh như khối doanh nghiệp-có lợi nhuận. Năm 2018, Ông Vị cùng nhóm các bạn trẻ gốc Việt đều là những nhà quản lý và lãnh đạo xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Úc như Võ Thúy Anh, Trần Đặng Minh Trí, Đoàn Đình Mạnh Toàn, Nguyễn Nhuệ Hà đã quyết định và chung tay thành lập ASIF Australia, với mong muốn góp phần tạo ra môi trường, hệ sinh thái cho hoạt động nhân đạo xã hội phát triển một cách chuyên nghiệp và bền vững, về cơ sở hạ tầng, về quản trị, về chuyên môn, và về con người; với mục đích cuối cùng là góp phần giảm bớt những khổ đau và đem lại tương lai tươi sáng hơn cho những con người yếu thế.

Các Hội đồng quản trị và các Ban điều hành

Hội đồng Quản trị bao gồm các Ban:

 • Ban Điều phối vốn và Kiểm soát quỹ.
 • Ban Tiếp thị và Gây quỹ.
 • Ban Pháp lý và Hành chánh-Nhân sự.
 • Ban Chống mâu thuẫn lợi ích – Giải quyết khiếu nại và quản trị rủi ro.
 • Ban Xét duyệt – Giám sát – Đánh giá tài trợ.
 • Ban Kiểm soát nội bộ.

Nhóm hưởng lợi trực tiếp:

 • Trẻ em và thiếu niên có nguy cơ, có hoàn cảnh khó khăn;
 • Trẻ em và người khuyết tật;
 • Người bệnh hiểm nghèo;
 • Người già neo đơn;
 • Tình nguyện viên, tình nguyện viên chuyên môn hoạt động hỗ trợ các đối tượng này.

Nhóm hưởng lợi gián tiếp:

 • Người thân, gia đình, người chăm sóc các nhóm hưởng lợi;
 • Các tổ chức đang trực tiếp hỗ trợ các nhóm hưởng lợi này;
 • Các cá nhân, tổ chức hỗ trợ về chuyên môn với các nhóm hưởng lợi hoặc các tổ chức này.

Chiến lược tổng quát các hoạt động và dịch vụ của ASIF Australia là tạo một hệ sinh thái hoạt động nhân đạo chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Các dịch vụ bao gồm:

Tài trợ (grant making): 
– Các chương trình, hoạt động, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ an sinh tạo việc làm hiệu quả: các tổ chức trong network; các sáng kiến mở rộng phạm vi hoặc chuyên môn giúp người yếu thế vươn lên tự lực bền vững; Các sáng kiến phát triển trong hoạt động chăm sóc an sinh; Các sáng kiến phát triển trong hoạt động tăng tiếp cận giáo dục và y tế; Các chương trình dạy nghề bền vững và hiệu quả; Các chương trình/sáng kiến tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người yếu thế.

Giám sát, đánh giá tài trợ và nâng cao năng lực:
– Giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án tài trợ; Tư vấn các tổ chức trong việc thực hiện dự án. Khảo sát nhu cầu, hỗ trợ và giám sát phát triển năng lực hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án tài trợ cho cộng đồng.

Tư vấn, kết nối, tăng cường các mối quan hệ đối tác và các nguồn lực trong cộng đồng:
– Tạo môi trường cho sự tham gia, hợp tác giữa các tổ chức, đối tác các bên nhằm giúp cộng đồng phát triển bền vững.