vi

Ngôn ngữ

Khu vực

Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố

Được ASIF hỗ trợ từ Tháng Tám, 2020

At risk children and teenagers
Trẻ em và thiếu niên có nguy cơ và hoàn cảnh khó khăn
At risk children and teenagers
GIÁO DỤC
Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố

Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố

Chương trình Bạn trẻ em đường phố ra đời nhằm cung cấp sự giáo dục toàn diện, tạo cơ hội, nguồn lực và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn phát triển để trở thành một người vui sống, tích cực.

Mục tiêu tài trợ
A$ 36,164

Câu chuyện của tổ chức

Lịch sử hình thành:

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) được thành lập bởi ông Trần Văn Soi từ năm 1984 với mục tiêu hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. FFSC còn tìm người đỡ đầu, cấp học bổng, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho những em đã trưởng thành.
Quy mô của tổ chức:

Hiện FFSC là mái nhà chung cho hơn 600 em học sinh. FFSC có 3 đơn vị trực thuộc tại TP.HCM. Trong đó, Trung tâm phát huy Bình Triệu gặp khó khăn trong việc vận động nguồn kinh phí hoạt động, đặc biệt về mục chi phí lương giáo

Mục tiêu và kế hoạch gây quỹ

Năm 2020 – 2021:
Mục tiêu 1: Pháp lý, pháp nhân: Thành lập pháp nhân mới, giấy phép phổ cập tiểu học.
Mục tiêu 2: Quản lý, giáo dục: Bổ sung nhân sự chuyên trách, thiết lập hệ thống đầu vào – đầu ra, các quy trình, quy chế.
Mục tiêu 3: Giáo trình: Giáo án về nhân sách, kỹ năng sống, tập huấn chuyển giao cho giáo viên.
Mục tiêu 4: Phụ huynh: Chương trình chia sẻ, sinh hoạt với phụ huynh do chuyên gia, giảng viên thực hiện.
Mục tiêu 5: Tài chính kế toán: Xây dựng quy chế tài chính lập kế hoạch thu – chi, tăng tính minh bạch tài chính tiến đến kiểm toán.
Mục tiêu 6: Hành chính nhân sự: Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, quy định chính sách lao động.
Mục tiêu 7: Truyền thông gây quỹ & nhà tài trợ: Bổ sung nhân sự, tư vấn chiến lược truyền thông, đồng hành gây quỹ và thiết lập hệ thống chăm sóc nhà tài trợ.
Mục tiêu 8: Hệ thống thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ học sinh, hệ thống lưu trự thông tin đám mây.

Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố

Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố

Chương trình Bạn trẻ em đường phố ra đời nhằm cung cấp sự giáo dục toàn diện, tạo cơ hội, nguồn lực và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn phát triển để trở thành một người vui sống, tích cực.

Mục tiêu tài trợ
A$ 36,164
thank you

Thank for your update!

asif background body
https://asif.foundation/wp-content/themes/asif-theme/assets/img/bg-body.png

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CỦA ASIF

thank you

Bạn hiện đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi!

Đăng ký nhận tin tức

Tham gia danh sách đăng ký Dự Án Bạn Trẻ Em Đường Phố để nhận thông tin cập nhật mới

Tên *

Email *

contact
thank you

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi!

Đăng ký Bản tin của Chúng tôi

Tham gia danh sách người đăng ký của chúng tôi để nhận tin tức mới nhất, cập nhật về các dự án được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn 

    Họ và tên *

    Địa chỉ email *

    Vai trò *

    NPODonorVolunteer